top of page

ביטחון אישי

יחד ננצח.png

הקצאת תקנים נוספים לכיתות כוננות העירוניות.

מיפוי ושילוט המקלטים הציבורים ברחוב ובאתר העירייה.

בניית מערך מתנדבים/ות
לעזרה בשעת חירום.

הקמת יחידת מיפוי מרחב
מוגן לקשישים/ות בביתם בשת״פ עם פיקוד העורף
(היחידה תפעל בשגרה
כמוכנות לשעת חירום).

בטחון תלמידים/ות לפני הכל!

בנייה וחידוש ממדים ומקלטים בבתי הספר.

קידום הקמת מוקד רואה שיגביר את תחושת הבטחון האישי.

שיפוץ מקלטים ישנים וחיבורם
לרשת האינטרנט העירונית.

הכנת תוכנית חברתית קהילתית
שתיתן מענה למצבי חירום.

הגדלת ההיקפים של פרוייקט ״משמר השכונה״.

הצטרפו אליי

יד מצביעה על כפתור

ראינו את הפנייה שלכם נחזור אליכם בהקדם

bottom of page