top of page
נקודה אדומה זה יניב

עשייה ופרוייקטים

מהפכת המרחב הציבורי בעיר 

עשרות גינות שנבנו ושודרגו, מרחבי כושר שחודשו, מתחמי כלבים חדשים, עשרות קילומטרים של טיילת הליכה ושבילי אופניים ברחבי העיר.

פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ
פרוייקט בנייה ושיפוץ

הצטרפו אליי

יד מצביעה על כפתור

ראינו את הפנייה שלכם נחזור אליכם בהקדם

bottom of page